certificació ISO 9001

Reunit el dilluns 29 de juny sota la presidència de la directora de l’escola, Sra Àngels Roig Oliva, el tribunal va atorgar les beques 2020 als projectes següent: 1r: ‘The Stonewall riots and the repercussion in society’, de Quim Navarro Benet, alumne de C1 d’anglès....

Proves finals juny 2020

Proves per a l’alumnat que no ha superat l’avaluació contínua. Consulteu el calendari al web de l’escola: http://www.eoitarrega.com/cursos/examens-finals-alumnat-oficial/