certificació ISO 9001

Anglès curs 2019 – 2020

NOVETAT: MODALITAT SEMIPRESENCIAL

Horari per nivells

 Nivell  Dies i franja horària  Professor/a*

 Nivell 1

1r curs Nivell bàsic A1

 Dilluns/dimecres

18:45 – 21:00

 M. Àngels Roig

 Nivell 2

2n curs Nivell bàsic A2

 Dilluns/dimecres

16:30 – 18:45

 Rosa Oranias

 Nivell 2

2n curs Nivell bàsic A2

 Dimarts/dijous

18:45 – 21:00

 Marta Beá

 Nivell 3

Nivell Intermedi B1

 Dilluns/dimecres

16:30 – 18:45

 M. Àngels Roig

 Nivell 3

Nivell Intermedi B1

Dimarts/dijous

16:30 – 18:45

 Rosa Oranias

 Nivell 3

Nivell Intermedi B1

 Dimarts/dijous

18:45 – 21:00

 Rosa Oranias

 Nivell 4

Nivell Intermedi B2.1

 Dilluns/dimecres

16:30 – 18:45

 Francesc Claramunt

 Nivell 4

Nivell Intermedi B2.1

Dimarts/dijous

16:30 – 18:45

 Francesc Claramunt

 Nivell 4

SEMIPRESENCIAL

Un dia presencial i la resta on-line

Nivell Intermedi B2.1

 Dimecres

18:45 – 21:00

Francesc Claramunt

 Nivell 5

Nivell  Intermedi B2.2

 Dimarts/dijous

16:30 – 18:45

Marta Beá

 Nivell 5

SEMIPRESENCIAL

Un dia presencial i la resta on-line

Nivell Intermedi B2.2

 Dimecres

18:45 – 21:00

 Marta Beá

 Nivell 6

Nivell Avançat C1

 

 Dimarts/dijous

18:45 – 21:00

 Francesc Claramunt

* Els contactes amb el professorat es faran via moodle.