certificació ISO 9001

Anglès curs 2018 – 2019

 Nivell  Dies i franja horària  Professor/a*

 Nivell 1

1r curs Nivell bàsic A1

 Dilluns/dimecres

16:30 – 18:45

 Àngels Roig

 Nivell 2

2n curs Nivell bàsic A2

 Dimarts/dijous

16:30 – 18:45

 Rosa Oranias

 Nivell 2

2n curs Nivell bàsic A2

 Dimarts/dijous

18:45 – 21:00

 Rosa Oranias

 Nivell 3

Nivell Intermedi B1

 Dilluns/dimecres

16:30 – 18:45

 Rosa Oranias

 Nivell 3

Nivell Intermedi B1

Dilluns/dimecres

18:45 – 21:00

 Rosa Oranias

 Nivell 3

Nivell Intermedi B1

 Dimarts/dijous

18:45 – 21:00

 Marta Beá

 Nivell 4

Nivell Intermedi B2-1

 Dimarts/dijous

16:30 – 18:45

 Francesc Claramunt

 Nivell 4

Mixt PIA – Ordinaris

Nivell Intermedi B2-1

Dimarts/dijous

18:45 – 21:00

 Francesc Claramunt

 Nivell 5

Nivell Intermedi B2

 Dilluns/dimecres

16:30 – 18:45

 Marta Beá

 Nivell 5

Mixt Pia – Ordinaris

Nivell  Intermedi B2

 Dilluns/dimecres

18:45 – 21:00

Àngels Roig

 Nivell 5

Nivell Intermedi B2

 Dimarts/dijous

16:30 – 18:45

 Marta Beá

 Nivell 6

Nivell Avançat C1

Mixt PIA – Ordinaris

 Dilluns/dimecres

18:45 – 21:00

 Francesc Claramunt

* Els contactes amb el professorat es faran via moodle.