certificació ISO 9001
Avinguda Onze de Setembre, 4 973 31 30 06 eoitarrega@xtec.cat

Anglès curs 2018 – 2019

 Nivell  Dies i franja horària  Professor/a*
 Nivell 1

1r curs Nivell bàsic

 Dilluns/dimecres

16:30 – 18:45

 Àngels Roig
 Nivell 2

2n curs Nivell bàsic A2

 Dimarts/dijous

16:30 – 18:45

 Rosa Oranias
 Nivell 2

2n curs Nivell bàsic A2

 Dimarts/dijous

18:45 – 21:00

 Rosa Oranias
 Nivell 3

Nivell Intermedi B1

 Dilluns/dimecres

16:30 – 18:45

 Rosa Oranias
 Nivell 3

Nivell Intermedi B1

Dilluns/dimecres

18:45 – 21:00

 Rosa Oranias
 Nivell 3

Nivell Intermedi B1

 Dimarts/dijous

18:45 – 21:00

 Marta Beá
 Nivell 4

Nivell B2-1

 Dimarts/dijous

16:30 – 18:45

 Francesc Claramunt
 Nivell 4

Mixt PIA – Ordinaris

Nivell B2-1

Dimarts/dijous

18:45 – 21:00

 Francesc Claramunt
 Nivell 5

Nivell B2-2

 Dilluns/dimecres

16:30 – 18:45

 Marta Beá
 Nivell 5

Mixt Pia – Ordinaris

Nivell  B2-2

 Dilluns/dimecres

18:45 – 21:00

Àngels Roig
 Nivell 5

Nivell B2-2

 Dimarts/dijous

16:30 – 18:45

 Marta Beá
 Nivell 6

Nivell C1

Mixt PIA – Ordinaris

 Dilluns/dimecres

18:45 – 21:00

 Francesc Claramunt

* Els contactes amb el professorat es faran via moodle.