certificació ISO 9001
Avinguda Onze de Setembre, 4 973 31 30 06 eoitarrega@xtec.cat

Alumnat oficial  (matriculat aquest curs a l’escola)


–  Bàsic 1 (1r), Bàsic 2 (2n) i Avançat1 (4t): proves finals només per a l’alumnat que no segueix l’avaluació contínua.

– Intermedi B1 (3r), Avançat 2 B2 (5è) i C1 (6è): proves de certificat unificades a tota Catalunya.

Calendari de les proves escrites curs 2018-19 pendent d’actualització
Idioma Nivells Dia Hora
Anglès Bàsic 1 (1r)
Anglès Bàsic 2 (2n)
Anglès Intermedi (3r)  B1
Anglès Avançat 1 (4t)
Anglès Avançat 2 (5è)
Anglès C1
Francès Bàsic 1 (1r)
Francès Bàsic 2 (2n)
Francès Intermedi (3r)
Francès Avançat 1 (4t)
Francès Avançat 2 (5è)

Proves orals: convocatòria personal durant el mes de maig

 

Mostres de les proves per als nivells B1, B2  amb autocorrecció – format pdf:

 
Mostres addicionals d’anglès on line: 
 
Mostres addicionals de francès on line: