certificació ISO 9001

Alumnat oficial  curs 2019 – 2020

 

Calendari de les proves finals per a l’alumnat que no ha superat l’avaluació contínua

Totes les proves es faran en línia

Idioma Nivells Dia Hora
Anglès 1r Bàsic A1 Dimecres 10 de juny 16:00
       
Anglès 2n Bàsic A2 (B) Dilluns 8 de juny 16:00
       
Anglès 2n Bàsic A2 (C) Dimarts 9 de juny 16:00
       
Anglès 3r Intermedi B1 (D) Dilluns 8 de juny 16:00
       
Anglès 3r Intermedi B1 (E&F) Dimarts 9 de juny 16:00 i 19:00
       
Anglès 4t Intermedi B2.1 (G&H) Dilluns 8 de juny 16:00
       
Anglès 4t Intermedi B2.1 (Semi) Dilluns 8 de juny 19:00
       
Anglès 5è Intermedi B2.2 Dijous 11 de juny 16:00
       
Anglès 6è Avançat C1 Dimarts 9 de juny 19:00
       
Francès 1r Bàsic A1 Dimecres 10 de juny 18:00
       
Francès 2n Bàsic A2 Dimarts 9 de juny 19:00
       
Francès 3r Intermedi B1 Dimecres 10 de juny 19:00
       
Francès 4t Intermedi B2.1 Dijous 11 de juny 16:00
       
Francès 5è Intermedi B2.2 Dilluns 15 de juny 16:00

 

 

 

 

Mostres de les proves per als nivells B1, B2 i C1  amb autocorrecció – format pdf: