certificació ISO 9001

Convocatòries per a candidats lliures

Són alumnes lliures les persones que es presenten als exàmens previstos a tal efecte.

Un alumne oficial no pot presentar-se a una sessió prevista per l’alumnat lliure.

COVID 19 - AVIS ALS CANDIDATS LLIURES

 

 

 

 

Atesa la suspensió de les activitats presencials d’acord amb el Reial decret 463/2020, mentre sigui vigent aquesta suspensió no es poden fer les convocatòries de certificació per a l’alumnat lliure.