certificació ISO 9001

Francès curs 2020 – 2021

IMPORTANT Els horaris publicats per al curs 2020-2021 es poden veure afectats i modificats segons l’evolució de la pandèmia i les instruccions del Departament d’Educació i del Dept. de Sanitat i el seu desplegament al nostre centre ( distància seguretat, nombre d’alumnes màxim per aula, assistència o no al centre de personal i professorat vulnerable, etc.) . És possible que aquestes mesures, en alguns grups, impliqui que una part de la docència s’hagi de fer en línia. L’escola intentarà garantir, a l’alumnat, el màxim de presencialitat possible, respectant aquestes mesures i seguint les indicacions donades per l’Administració.

Horari per nivells

 Nivell  Dies i franja horària  Professora*

 Nivell 1

Nivell Bàsic A1

 Dimarts/dijous

16:30 – 18:45

 Isabelle Cochin

 Nivell 2

Nivell Bàsic A2

 Dilluns/dimecres

18:45 – 21:00

 Marta Santandreu

 Nivell 3

Nivell Intermedi B1

 Dimarts/dijous

18:45 – 21:00

 Marta Santandreu

 Nivell 4

Nivell Intermedi B2.1

 Dilluns/dimecres

18:45 – 21:00

 Isabelle Cochin

 Nivell 5

Nivell Intermedi B2.2

 Dimarts/dijous

18:45 – 21:00

 Isabelle Cochin

* El contacte amb el professorat del curs es farà via moodle

LLIBRES DE TEXT FRANCÈS

BATXILLERAT 2ª LLENGUA – EOI

SECRETARIA

MOODLE

Llibres de lectura: pendent de publicació

Calendaris horaris Dilluns/Dimecres i Dimarts/Dijous pendents de publicació.