certificació ISO 9001

Francès curs 2019 – 2020

BATXILLERAT SEGONA LLENGUA: BATXILLERAT 2ª LLENGUA – EOI

Horari per nivells

 Nivell  Dies i franja horària  Professora*

 Nivell 1

Nivell Bàsic A1

 Dilluns/dimecres

16:30 – 18:45

 Isabelle Cochin

 Nivell 2

Nivell Bàsic A2

 Dimarts/dijous

18:45 – 21:00

 Marta Santandreu

 Nivell 3

Nivell Intermedi B1

 Dilluns/dimecres

18:45 – 21:00

 Marta Santandreu

 Nivell 4

Nivell Intermedi B2.1

 Dimarts/dijous

18:45 – 21:00

 Isabelle Cochin

 Nivell 5

Nivell Intermedi B2.2

 Dilluns/dimecres

18:45 – 21:00

 Isabelle Cochin

* El contacte amb el professorat del curs es farà via moodle