certificació ISO 9001

IMPORTANT! Si no heu superat l’avaluació del curs 2019-2020 i us voleu matricular pel curs 2020-2021:

– No s’aplicarà la taxa de repetició.

– No es computarà la convocatòria Noves mesures pandèmia COVID-19