certificació ISO 9001
Avinguda Onze de Setembre, 4 973 31 30 06 eoitarrega@xtec.cat

NIVELL C1 – Curs acadèmic 2017-2018

ACCÈS DIRECTE A L’APLICACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ

Consulteu el dia 18 de setembre a partir de les 18 hores si heu esta admès o si sou en llista d’espera.

Matrícula dels admesos: en línia del 18 al 20 de setembre

Matricula dels de llistat d’espera: en línia el 26 i 27 de setembre si queden places

El grup C1 és “mixt/PIA: 15 places estan reservades per a la formació del professorat (Pla d’Impuls de l’Anglès)

Calendari d’actuacions:

 • Preinscripció: De l’1 al 5 de setembre de 2017 (Per a tots: antics alumnes i nous aspirants) mitjançant l’aplicatiu de preinscripció.
 • Prova d’ordre d’accés i acreditació del nivell B2: 7 de setembre de 2017: Consultar llistat: C1_PROVA_ACCES_1718
 • Sorteig adjudicació de places: 18 de setembre de 2017: assignació de places seguint l’ordre de la nota obtinguda a la prova d’ordre.
 • Formalització de la matrícula on line des del 18 de setembre  a les 18:00  hores fins el 20 de setembre a les 23:59 hores.

 ACCÉS A L’APLICACIÓ DE MATRÍCULA

El nivell C1 a l’EOI Tàrrega

L’escola de Tàrrega ofereix un grup C1 d’anglès. L’alumnat de francès interessat podrà fer la preinscripció a l’escola on vulgui cursar aquest nivell.

Qui ha de fer la preinscripció?

Totes les persones que vulguin cursar el C1 durant el curs 2017-2018

 • Alumnes d’EOI que hagin superat el certificat de nivell avançat a les convocatòries de febrer o maig de 2017.
 • Alumnes d’EOI del curs 2016-2017 que hagin obtingut la qualificació de NA, NP o NQ al certificat de nivell C1 a la convocatòria de maig de 2017.
 • Les persones que hagin superat el certificat de nivell avançat en convocatòries anteriors a les de febrer o maig de 2017.
 • Les persones que tinguin un altre certificat equivalent al nivell B2. Consultar la taula d’equivalències.

Prova d’accés

La prova té una dificultat comparable a la de les proves de nivell avançat d’escola oficial d’idiomes – B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) del Consell d’Europa.

El dia de la prova heu de presentar un document d’identificació personal que inclogui una fotografia, per tal de demostrar la vostra identitat al començament de la primera part del test i, si escau, a la segona part.

Podeu consultar mostres de les proves de nivell avançat a:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/mostres-proves/

La prova consta de dues parts, que es realitzaran el mateix dia:

Primera part (durada aproximada: 60 minuts)

Prova d’ús de la llengua (40 preguntes de resposta múltiple)

Prova d’expressió escrita (un escrit de 150 paraules a triar entre dues opcions)

Segona part (durada aproximada: 5 minuts)

Prova d’expressió i interacció oral (entrevista individual amb un o dos professors)

El dia de la prova heu de presentar un document d’identificació personal que inclogui una fotografia, per tal de demostrar la vostra identitat al començament de la primera part del test i, si escau,  a la segona part.

ATENCIÓ!

El dia de la prova haureu de presentar el certificat de nivell avançat de l’idioma corresponent o un certificat equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MERC) del Consell d’Europa. Consulteu les taules d’equivalències d’alemany, d’anglès i de francès.

 

 

Ordre de matrícula:

1r. – Alumnes de la llista única per ordre de nota*:

 • Alumnes de 5è d’EOI del curs 2016-2017. Ordre en la llista segons la puntuació del certificat de nivell avançat.
 • Candidats en règim lliure que hagin superat el certificat de nivell avançat a la convocatòria de febrer de 2017 o de maig de 2017.
 • Les persones que hagin superat el certificat de nivell avançat en convocatòries anteriors a les de febrer o maig de 2017 o que tinguin un altre certificat de B2. Ordre en la llista segons la puntuació de la prova d’ordre d’accés (vegeu el punt número 4 d’aquest document).

*En cas d’empat de notes, es desempatarà amb el número de la preinscripció.

2n. – Alumnes NO APTES de C1 del curs 2016-2017.

L’ordre de matrícula serà a partir del resultat del sorteig.

3r. – Alumnes NO PRESENTATS, NO QUALIFICATS i renúncies de matrícula de C1 del curs 2016-2017

L’ordre de matrícula serà a partir del resultat del sorteig.

Instruccions per la matrícula C1  on-line (només aspirants admesos)

 • Entreu a l’aplicatiu de preinscripció C1.
 • Cliqueu el botó “Identificació”.
 • Un cop comprovat que sou admesos pulseu “click aquí per accedir a formalitzar la seva matrícula” tal com ensenya la imatge de sota.
 • Haureu de fer el pagament amb els resguards de matrícula i quota de material que haureu imprès.

Accès a l’aplicatiu de preinscripció C1

Pagament de la matrícula i de la quota de material

Matrícula* a ingressar a l’entitat CaixaBank, ServiCaixa o línia oberta Quota de material a ingressar a l’entitat “Banc de Sabadell” a finestreta
Matrícula ordinària: 275 €

Matrícula repetició curs: 357,50 €

Matrícula repetició per tercera vegada: 495 €

     Quota de material: 30 €

Beques d’estudi MEC curs 2017-2018 (aquesta pàgina es sol actualitzar la segona quinzena d’Agost): accès a la pàgina del ministeri

Bonificacions, reduccions o exempcions:

*Preus públics d’acord amb el que estableix l’Ordre ENS/161/2015, de 29 de maig, per la qual es creen els preus públics per la matrícula en el nivell bàsic dels ensenyaments d’idiomes i en els cursos d’actualització i especialització impartits per les escoles oficials d’idiomes. (DOGC núm. 6885 de 04/06/2015).

Bonificacions i exempcions en l’import dels preus públics de matrícula:

–  50% de bonificació:  (137,50€ matrícula ordinària o 178,75€ matrícula per segona vegada en el mateix curs i per 3a vegada 247,50 €) alumnat que disposi del Carnet de família nombrosa vigent, de categoria general o del carnet de família monoparental de categoria general o especial.

– 100% de reducció: alumnat que disposi del Carnet de família nombrosa vigent de categoria especial: Certificat de discapacitat igual o superior al 33%; Certificat de víctima d’actes terroristes o ser cònjuge o fill de la víctima (Llei 32/1999, de 8 d’octubre de Solidaritat amb les víctimes del terrorisme.  (BOE 9-10-1999); persones subjectes a mesures privatives de llibertat; membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció; persones víctimes de violència de gènere; becaris per estudis d’idiomes en el curs actual; becaris per estudis d’idiomes en el curs immediatament anterior (no acumulable en el mateix curs acadèmic amb l’exempció anterior); alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut la matrícula d’honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat (primera matrícula); les persones tutelades o persones ex-tutelades meors de 21 anys d’edat.

IMPORTANT:

 • La formalització de la matrícula implica l’acceptació de la seva normativa.
 • Els trasllats de matrícula viva dintre de Catalunya no donaran lloc al pagament de taxes, però els alumnes que arribin procedents d’una EOI d’una altra Comunitat Autònoma hauran de pagar la totalitat de la taxa per serveis acadèmics. (Llei 20/2001 de 28 de desembre de Taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya).

La quota de material i fotocòpies permet desenvolupar serveis complementaris a l’escola així com sufragar les despeses de fotocòpies i material lliurat a classe. Es lliura un carnet d’estudiant que dóna dret a ser usuari de la biblioteca/mediateca de l’escola així com a participar al concurs de fotografia o a poder guanyar una beca d’ajut als viatges. Entitats col·laborades amb l’escola ofereixen un descompte sota presentació d’aquest carnet: la llista s’anirà actualitzant.

EOI Tarrega utilitza cookies pròpies i de tercers que permeten millorar l'usabilitat de navegació i recopilar informació. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Només s'instal·laran si roman i continua navegant a la nostra pàgina web. Trobareu més informació a la nostra més informació

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar