certificació ISO 9001

Proves per a l’alumnat que no ha superat l’avaluació contínua.

Consulteu el calendari al web de l’escola: http://www.eoitarrega.com/cursos/examens-finals-alumnat-oficial/