certificació ISO 9001
Avinguda Onze de Setembre, 4 973 31 30 06 eoitarrega@xtec.cat

 

L’Escola Oficial d’Idiomes forma part de la xarxa de les Escoles Oficials d’Idiomes del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: 46 escoles i 9 Centres Públics Delegats que absteixen tot el territori. Aquesta xarxa està relacionada amb totes les Xarxes d’EOI de l’Estat.

Més informacions sobre la xarxa: Xarxa EOI Catalunya

* Ensenyament dels idiomes anglès i francès, nivells homologats del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües estrangeres:

  • Anglès: A1 – A2 – B1 – B2 – C1
  • Francès: A1 – A2 – B1 – B2

Equipament i serveis

  • Cinc aules amb equipament multimèdia, aula d’informàtica, sala polivalent per a conferències i activitats diverses.
  • biblioteca/Mediateca i sala de lectura.
  • Intranet. Plataforma educativa virtual Moodle

L’escola ofereix també cursos especials no reglats (de llengua instrumentals i monogràfics) especialment al mes de juliol i si hi ha demanda durant el curs escolar.

Des del 2011, l’escola té el compromís d’avançar en la qualitat i millora contínua. Aquest projecte es complementa amb el pla de coresponsabilitat supervisat pel Departament d’Educació. Queda reflectit a la Programació General Anual (PGA).

Hi ha tres objectius generals: millora de resultats, millora de la cohesió social i millora de les relacions amb l’entorn. Cada curs, es fixen els objectius anuals corresponent així com les estratègies i les activitats relacionades.

S’analitzen els resultats obtinguts (acadèmics, activitats i d’enquestes) i es tenen en compte les aportacions de tota la comunitat escolar (queixes i suggeriments) per poder corregir les accions empreses i anar sempre en el camí de la millora contínua.

Certificació Norma ISO 9001

Certificat ISO 9001 2015

La Certificació ISO 9001 garanteix traçabilitat, fiabilitat i compromís de millora contínua en totes les activitats relacionades amb l’ensenyament reglat.

Cada any, l’escola té dues auditories: una és interna (realitzada per companys d’altres escoles) i l’altre és externa, a càrrec d’una agència especialitzada.