certificació ISO 9001

Escola pública d’idiomes

L’Escola Oficial d’Idiomes forma part de la xarxa de les Escoles Oficials d’Idiomes del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: 46 escoles i 9 Centres Públics Delegats que abasteixen tot el territori. Aquesta xarxa està relacionada amb totes les Xarxes d’EOI de l’Estat.

Més informacions sobre la xarxa: Xarxa EOI Catalunya  

* Ensenyament dels idiomes anglès i francès, nivells homologats del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües estrangeres:

 

Anglès:

  • Nivell Bàsic A1 (1r) – A2 (2n)
  • Nivell Intermedi B1 (3r) – B2-1 (4t) –  B2 (5è)
  • Nivell Avançat C1 (6è)

Francès:

  • Nivell Bàsic A1 (1r)  – A2 (2n)
  • Nivell Intermedi B1 (3r) – B2-1 (4t) –  B2 (5è)

Equipament i serveis

  • Cinc aules amb equipament multimèdia, aula d’informàtica, sala polivalent per a conferències i activitats diverses.
  • biblioteca/Mediateca i sala de lectura.
  • Intranet. Plataforma educativa virtual Moodle

L’escola pot oferir cursos especials no reglats (de llengua instrumentals i monogràfics) especialment al mes de juliol i si hi ha demanda durant el curs escolar.