certificació ISO 9001

Escola pública d’idiomes

L’Escola Oficial d’Idiomes forma part de la xarxa de les Escoles Oficials d’Idiomes del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: 46 escoles i 9 Centres Públics Delegats que abasteixen tot el territori. Aquesta xarxa està relacionada amb totes les Xarxes d’EOI de l’Estat.

Més informacions sobre la xarxa: Xarxa EOI Catalunya

* Ensenyament dels idiomes anglès i francès, nivells homologats del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües estrangeres:

  • Anglès: A1 – A2 – B1 – B2 – C1
  • Francès: A1 – A2 – B1 – B2

Equipament i serveis

  • Cinc aules amb equipament multimèdia, aula d’informàtica, sala polivalent per a conferències i activitats diverses.
  • biblioteca/Mediateca i sala de lectura.
  • Intranet. Plataforma educativa virtual Moodle

L’escola ofereix també cursos especials no reglats (de llengua instrumentals i monogràfics) especialment al mes de juliol i si hi ha demanda durant el curs escolar.