certificació ISO 9001

Organització

Equip directiu

Àngels Roig Oliva (directora)

Marta Santandreu Garcia (Secretària)

Coordinacions

Marta Beá Vega: Qualitat i Correcció lingüística.

Francesc claramunt Cunillera: Idiomes

Rosa Oranias Calzada: Riscos Laborals

Isabel Cochin Climens: TAC

Personal d’administració i serveis

Fina Guim Santos: administrativa

Mercè Vila Tugues : conserge

 

Composició del Consell Escolar

Presidenta: Àngels Roig Oliva

Secretària: Marta Santandreu Garcia

Representant de l’Ajuntament: Gabriel Lacambra Garcia

Representants del sector alumnat: Ramona Creus Aragoncillo, Ana Miruna Serbu, Jèssica Perelló Duran, Carles Segarra Alcubierre.

Representants del sector professorat: Marta Beá Vega, Francesc Claramunt Cunillera, Isabel Cochin Climens, Rosa Oranias Calzada, .

Representant del sector PAS: Mercè Vila Tugues.

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i està format per tots els sectors de la comunitat educativa: alumnat, professorat i personal d’administració i serveis.

Les persones que en formen part són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

S’hi prenen totes les decisions rellevant pel bon funcionament de l’escola.

Més informacions