certificació ISO 9001
Avinguda Onze de Setembre, 4 973 31 30 06 eoitarrega@xtec.cat

Estructura organitzativa

Organigrama

 

Consell Escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre..

S’hi prenen totes les decisions rel·levant pel bon funcionament de l’escola.

Més informacions

 

Equip directiu

Isabel Cochin Climens (directora)

Àngels Roig Oliva (Secretària)

Coordinacions

Marta Beá Vega: Qualitat i Correcció lingüística.

Marta Santandreu Garcia: idiomes i responsable del departament de francès

Francesc claramunt Cunillera: TAC i responsable del departament d’anglès

Rosa Oranias Calzada: Riscos Laborals

Personal d’administració i serveis

Fina Guim Santos: auxiliar administrativa

Mercè Vila Tugues : conserge

Consell escolar

Presidenta: Isabel Cochin Climens

Secretària: Àngels Roig Oliva

Representant de l’Ajuntament: Gabriel Lacambra Garcia

Representants del sector alumnat: Mercè Baró Solsona, Lourdes Mora Alsina, Vicens Perez Calavia, Concepció Gassó Martí.

Representants del sector professorat: Marta Beá Vega, Francesc Claramunt Cunillera, Rosa Oranias Calzada, Marta Santandreu Garcia

Representant del sector PAS: Josefina Guim Santos