certificació ISO 9001
Avinguda Onze de Setembre, 4 973 31 30 06 eoitarrega@xtec.cat

Organització

Equip directiu

Àngels Roig Oliva (directora)

Marta Santandreu Garcia (Secretària)

Coordinacions

Marta Beá Vega: Qualitat i Correcció lingüística.

Francesc claramunt Cunillera: Idiomes

Rosa Oranias Calzada: Riscos Laborals

Isabel Cochin Climens: TAC

Personal d’administració i serveis

Fina Guim Santos: administrativa

Mercè Vila Tugues : conserge

Consell Escolar

Composició actual del Consell Escolar

Presidenta: Àngels Roig Oliva

Secretària: Marta Santandreu Garcia

Representant de l’Ajuntament: Gabriel Lacambra Garcia

Representants del sector alumnat: Mercè Baró Solsona, Lourdes Mora Alsina, Vicens Perez Calavia, Concepció Gassó Martí. (tots donats de baixa per haver acabat els seus estudis a l’escola).

Representants del sector professorat: Marta Beá Vega, Francesc Claramunt Cunillera, Isabel Cochin Climens, Rosa Oranias Calzada, .

Representant del sector PAS: Josefina Guim Santos

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i està format per tots els sectors de la comunitat educativa: alumnat, professorat i personal d’administració i serveis.

Les persones que en formen part són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

S’hi prenen totes les decisions rel·levant pel bon funcionament de l’escola.

Més informacions

Eleccions al Consell Escolar

L’escola renova aquest mes de novembre el Consell Escolar, apunteu-vos com a candidats i candidates.

Presenteu la vostra candidatura fins al 19 de novembre a la Secretaria/Consergeria de l’escola.

Comptem amb vosaltres!

Els Nous representants del Consell Escolar s’elegiran els dies 26 i 27 de novembre