certificació ISO 9001
Avinguda Onze de Setembre, 4 973 31 30 06 eoitarrega@xtec.cat

Estructura organitzativa

 

Consell Escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre..

S’hi prenen totes les decisions rel·levant pel bon funcionament de l’escola.

Més informacions

Equip directiu

Àngels Roig Oliva (directora)

Marta Santandreu Garcia (Secretària)

Coordinacions

Marta Beá Vega: Qualitat i Correcció lingüística.

Francesc claramunt Cunillera: Idiomes

Rosa Oranias Calzada: Riscos Laborals

Isabel Cochin Climens: TAC

Personal d’administració i serveis

Fina Guim Santos: auxiliar administrativa

Mercè Vila Tugues : conserge

Consell escolar

Nous representants del Consell Escolar s’elegiran durant el primer trimestre del curs 2018 – 2019

Presidenta: Àngels Roig Oliva

Secretària: Marta Santandreu Garcia

Representant de l’Ajuntament: Gabriel Lacambra Garcia

Representants del sector alumnat: Mercè Baró Solsona, Lourdes Mora Alsina, Vicens Perez Calavia, Concepció Gassó Martí.

Representants del sector professorat: Marta Beá Vega, Francesc Claramunt Cunillera, Isabel Cochin Climens, Rosa Oranias Calzada, .

Representant del sector PAS: Josefina Guim Santos