certificació ISO 9001
Avinguda Onze de Setembre, 4 973 31 30 06 eoitarrega@xtec.cat

POLÍTICA DE LA QUALITAT

L’Escola Oficial d’Idiomes de Tàrrega disposa de la norma de referència UNE-EN ISO 9001: 2015 com a eina d’implantació de la Qualitat i Millora Contínua i d’acord amb la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa, la Política de la Qualitat enunciada per la Direcció de l’Escola  és:

·          Per a l’assoliment dels seus objectius, l’Escola Oficial d’Idiomes compta amb un sistema de gestió basat en la Qualitat i Millora Contínua i un Pla Estratègic o de coresponsabilitat.

·         L’actuació de l’Escola, d’acord amb el Projecte Educatiu de Centre (PEC), està dirigida a:

o   Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat i la família (per l’alumnat menor d’edat).

o   Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat, grups d’interès i entorn d’ influència, li assigna com a Centre Públic d’Ensenyament. Implicar el conjunt de tot l’equip humà de l’Escola, per tal de garantir l’excel·lència i satisfacció de tots els grups d’interès.

o   La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta.

El compromís amb la Qualitat i Millora Contínua i el Pla Estratègic o de coresponsabilitat, afecta a l’escola en la seva totalitat i és una responsabilitat de tot l’equip professional que integra el centre. L’equip directiu vetllarà i facilitarà l’assoliment a través de la gestió i amb els mitjans de què disposi.