certificació ISO 9001

Recomanem la visita al bloc de l’escola: http://blocs.xtec.cat/eoitarrega/
Per descobrir receptes, històries interessants, fins i tots idees per descobrir l’Urgell! Al vostre gust, en anglès o en francès. Tot realitzat per l’alumnat de l’escola aquest curs ja passat i els anteriors.