certificació ISO 9001

ANGLÈS - HORARI CURS 2020 - 2021

PENDENT D’ACTUALITZACIÓ PEL CURS 2021 – 2022

Els horaris publicats per al curs 2020-2021 es poden veure afectats i modificats segons l’evolució de la pandèmia i les instruccions del Departament d’Educació i del Dept. de Sanitat i el seu desplegament al nostre centre ( distància seguretat, nombre d’alumnes màxim per aula, assistència o no al centre de personal i professorat vulnerable, etc.) . És possible que aquestes mesures, en alguns grups, impliqui que una part de la docència s’hagi de fer en línia. L’escola intentarà garantir, a l’alumnat, el màxim de presencialitat possible, respectant aquestes mesures i seguint les indicacions donades per l’Administració.

 Nivell  Dies i franja horària  Professor/a*

 Nivell 1

1r curs Nivell bàsic A1

 Dilluns/dimecres

18:45 – 21:00

 M. Àngels Roig

 Nivell 2

2n curs Nivell bàsic A2

 Dilluns/dimecres

16:30 – 18:45

 Rosa Oranias

 Nivell 2

2n curs Nivell bàsic A2

 Dimarts/dijous

18:45 – 21:00

 Marta Beá

 Nivell 3

Nivell Intermedi B1

 Dilluns/dimecres

16:30 – 18:45

 M. Àngels Roig

 Nivell 3

Nivell Intermedi B1

Dimarts/dijous

16:30 – 18:45

 Rosa Oranias

 Nivell 3

Nivell Intermedi B1

 Dimarts/dijous

18:45 – 21:00

 Rosa Oranias

 Nivell 4

Nivell Intermedi B2.1

 Dimarts/dijous

16:30 – 18:45

 Francesc Claramunt

 Nivell 4

SEMIPRESENCIAL

Un dia presencial i la resta on-line

Nivell Intermedi B2.1

 

Dimecres

18:45 – 21:00

 Francesc Claramunt

 Nivell 5

NIvell Intermedi B2.2

 

Dimarts/dijous

16:30 – 18:45

Marta Beà

 Nivell 5

SEMIPRESENCIAL

Un dia presencial i la resta on-line

Nivell Intermedi B2.2

 Dimecres

18:45 – 21:00

Marta Beá

 Nivell 6

Un dia presencial i la resta on-line

Nivell Avançat C1

 Dilluns

18:45 – 21:00

 Francesc Claramunt

 Nivell 6

 

Nivell Avançat C1

 Dimarts/dijous

18:45 – 21:00

 Francesc Claramunt

* Els contactes amb el professorat es faran via moodle.

Benvinguts a l'escola!

MESURES COVID 19

Ciqueu sobre la imatge per veure les indicacions